Pro ostré vidění na dálku i na blízko

Multifokální25 nitrooční čočka AcrySof® IQ ReSTOR® je určena pro léčbu šedého zákalu a pacientům po operaci umožňuje pohodlné zaostření do dálky i do blízka.  Po implantaci AcrySof® IQ ReSTOR® do obou očí se více než 80 % pacientů obejde v běžném životě bez brýlí, což zvyšuje kvalitu jejich života.9

Kvalitní vidění na více vzdáleností

Čočka AcrySof® IQ ReSTOR® je multifokální, což znamená, že oku umožňuje zaostřit na předměty v různých vzdálenostech. Po operaci vám umožní kvalitní ostré vidění na blízko i na dálku. Navíc je vybavena filtrem vysokoenergetického modrého záření, které není součástí viditelného spektra, ale je všudypřítomné a je vyzařováno také moderními  zdroji osvětlení a elektronikou.6,12 Díky tomuto filtru čočka poskytuje více ochrany citlivým buňkám sítnice.

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.