Osvědčená čočka pro řešení šedého zákalu

Monofokální24 sférická čočka AcrySof® Family je určena pro standardní řešení šedého zákalu. Po operaci Vám umožní kvalitní ostré vidění na jednu vzdálenost, na dálku nebo na blízko. Na jednu vzdálenost je proto nutné po operaci nosit brýle.  

Sférické (kulovitě zakřivené) čočky nedokáží soustředit všechno dopadající světlo do jednoho bodu, protože paprsky procházející mimo optickou osu se lomí pod jiným úhlem a dochází k rozostření obrazu. Proto mohou pacienti po implantaci pociť ovat zhoršenou kontrastní citlivost za šera při rozšířené zornici.

Vysoká kvalita prověřená miliony spokojených pacientů

Je vyrobena ze speciálního materiálu AcrySof®, který byl vyvíjen a vyroben zvláště pro oční chirurgii a organismus  jej velmi dobře dlouhodobě snáší. Celosvětově již bylo implantováno více než 100 miliónů nitroočních čoček AcrySof® Family.4

Normální vidění / vidění s kataraktou (simulované)

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.