Reference

Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
 • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

 1. Rao, Gullapalli N; Khanna, Rohita; Payal, Abhishek: The global burden of cataract. Current Opinion in Ophthalmology;Jan 2011 - Volume 22 - Issue 1 - p 4–9
 2. Kuchynka P a kol.: Oční lékařství, II. Vydání, Grada Publishing, květen 2016
 3. Hoffer, K.J. et al.: Biometry of 7 500 cataractous eyes. Am J Ophthalmol 1980; 90: 360–368.
 4. Alcon Internal Sales Data on File, 2017
 5. Linnola RJ, Sund M, Ylonen R, et al. Adhesion of soluble fibronectin, laminin, collagen type IV to intraocular lens materials. J Cataract Refract Surg. 1999;1486-1491.
 6. Augustin AJ. Reliable UV-light protection in intraocular lenses--scientific rationale and quality requirements. Klin Monbl Augenheilkd. 2014;231(9):901-8.
 7. Lane SS, Burgi P, Milios GS, Orchowski MW, Vaughan M, Schwarte E. Comparison of the biomechanical behavior of foldable intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2004;30:2397-2402.
 8. Nejima R, Miyai T, Kataoka Y, et al. Prospective intrapatient comparison of 6.0-millimeter optic single-piece and 3-piece hydrophobic acrylic foldable intraocular lenses. Ophthalmology. 2006;113(4):585-590.
 9. Linden JW et al.: Comparison of a new-generation sectorial addition multifocal intraocular lens and a diffractive apodized multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2012; 38:68–73
 10. Lee et al. Optical bench performance of a novel trifocal introacular lens compared with a multifocal intraocular lens. Clin Ophthalmol 2016
 11. Hammond B, et al. Contralateral comparison of blue-filtering and non-blue-filtering intraocular lenses: glare disability, heterochromatic contrast, and photostress recovery. Clin Ophthalmol. 2010;4:1465-1473.A
 12. Wirtitsch MG, Findl O, Menapace R, et al. Efect of haptic design on change in axial lens position after cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2004;30(1):45-51
 13. Gray R, et al. Reduced effect of glare disability on driving performance in patients with blue light filtering intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2011;37:38-44.
 14. Potvin R, Kramer BA, Hardten DR, Berdahl JP. Toric intraocular lens orientation and residual refractive astigmatism: an analysis. Clin Ophthalmol. 2016;10:1829-1836
 15. Koshy JJ, Nishi Y, Hirnschall N, et al. Rotational stability of a single-piece toric acrylic intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 2010;36(10):1665-1670.
 16. Kessel L, Andresen J, Tendal B, Erngaard D, Flesner P, Hjortdal J. Toric intraocular lenses in the correction of astigmatism during cataract surgery. A systematic review and Meta-analysis. Ophthalmology 2016
 17. Abulafi a A, Barrett GD, et al. Prediction of refractive outcomes with toric intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg. 2015;41:936-944.
 18. Ursell P, et al. Three-year incidence of Nd:YAG capsulotomy and Posterior Capsule Opacification and its relationship to monofocal acrylic IOL biomaterial: a UK Real World Evidence study. Eye (Lond) 2018 Jun 11 (Epub)
 19. Clareon® AutonoMeTM Directions for use. → Clareon®AutonoMeTM Návod k použití
 20. AcrySof™ IQ PanOptixTM Directions for use. → AcrySof™ IQ PanOptixTM Návod k použití
 21. AcrySof™ IQ PanOptixTM Toric Directions for use. → AcrySof™ IQ PanOptixTM Toric Návod k použití
 22. AcrySof™ SN60AT Directions for use. → AcrySof™ SN60AT Návod k použití
 23. AcrySof™ IQ Directions for use. → AcrySof™ IQ Návod k použití
 24. AcrySof™ IQ Toric Directions for use. → AcrySof™ IQ Toric Návod k použití
 25. AcrySof™ IQ Vivity™ Directions for use. → AcrySof™ IQ Vivity™ Návod k použití
 26. AcrySof™ IQ Vivity™ Toric Directions for use -> AcrySof™ IQ Vivity™ Toric Návod k použití
 27. The Ocular Surface 2017 15, 334-365
 28. F Stapleton, M Alves, V Bunya, I Jalbert, K Lekhanont, F Malet, K-S Na, et al., TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocular Surface, 15 (2017) 334-365.
 29. 2019 Dry Eye Products Report: A Global Market Analysis for 2018 to 2024. St. Louis, MO: MarketScopeLLC; 2019.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag