Jak oko pracuje?

Lidské oko funguje podobně jako fotoaparát. Světelné paprsky se odrážejí od předmětů v prostoru a procházejí dovnitř oka přes rohovku a přirozenou čirou čočku (optická soustava). Rohovka s čočkou (podobně jako objektiv fotoaparátu) soustředí světlo do určitého místa na sítnici (podobně jako na fotografickou desku nebo film). Zde se světelná energie přemění na elektrické impulzy, které se přenášejí optickým nervem do mozku, kde vzniká zrakový vjem. Pro dokonalý zrakový vjem jsou důležité všechny struktury oka i správná funkce optického nervu a příslušného mozkového centra.

Kvalita vidění, refrakční vady

Je-li sklivec, sítnice, zrakový nerv a mozek v dobré kondici a rohovka spolu s čočkou spojí světelné paprsky přesně v oblasti nejostřejšího vidění na sítnici, pak vidíme ostře a zřetelně bez brýlí. Přirozená čočka navíc díky schopnosti měnit ohniskovou vzdálenost (akomodace) umožňuje v mládí ostré vidění na všechny vzdálenosti.

Jestliže se paprsky světla nespojují přesně na sítnici, ale před ní nebo až za ní, trpíme refrakční vadou  – krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, astigmatismem či v pozdějším věku vetchozrakostí (ztrátou akomodace).