Moderní volba pro řešení katarakty

Trifokální20 nitrooční čočka AcrySof™ IQ PanOptix™ s inovativním optickým designem pro moderní životní styl  je určena pro léčbu šedého zákalu a pacientům po operaci umožňuje pohodlné zaostření na všechny vzdálenosti.11 Je vhodnou volbou pro korekci vetchozrakosti díky schopnosti přiblížit pacientům mladistvé vidění, přirozeně se přizpůsobit jejich zrakovým potřebám a zvýšit kvalitu jejich života.  

Kvalitní vidění na všechny vzdálenosti

Trifokální nitrooční čočka umožňuje zaostřovat na předměty ve třech nejpoužívanějších vzdálenostech. Po operaci vám umožní kvalitní ostré vidění na blízko, na střední vzdálenost i na dálku. Navíc je vybavena filtrem UV a vysokoenergetického modrého záření, které není součástí viditelného spektra, ale je všudypřítomné a je vyzařováno také moderními zdroji osvětlení a elektronikou.6,12 Díky tomuto filtru poskytuje více ochrany citlivým buňkám sítnice.

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.