Typy refrakčních vad

Stručně řečeno, refrakční vady jsou způsobeny neschopností oka soustředit světlo přesně na sítnici. Jaké jsou jejich typy a jak je řešit?

Krátkozrakost (myopie) a její řešení

Tato refrakční vada je způsobena příliš vysokou lomivostí optické soustavy oka (rohovka + čočka). Světlo odražené od vzdálených objektů dopadá před sítnici, a proto nevidíme ostře na dálku. Naopak světlo odražené z velmi blízkého prostoru dospěje k sítnici a umožňuje rozlišit i velmi drobné detaily.

Krátkozrakost lze řešit nošením rozptylek (- dioptrie) v brýlích nebo kontaktních čočkách. Další možností jsou refrakční operace umožňující trvalou korekci. Vhodnost takového řešení je vždy nutné konzultovat s odborným lékařem.

Dalekozrakost (hyperopie) a její řešení

Příčinou této refrakční vady je nízká lomivost optické soustavy oka (rohovka + čočka). Světelné paprsky se proto spojují zdánlivě až za sítnicí a nevidíme ostře do blízka ani do dálky. 

Dalekozrakost upravuje nošení spojných čoček (+ dioptrie) v brýlích nebo kontaktních čočkách. Pacienti často nosí multifokální korekci, která jim umožní vidět na dálku i do blízka. Trvalé odstranění této vady refrakční operací je vždy nutné konzultovat s odborným lékařem.

Astigmatismus a jeho řešení

Název astigmatismus je odvozen ze starořeckého slova „stigma“ (bod, znak) a předpony „a“ (opak, zápor) a v optice označuje tvarový defekt čočky, kdy má v kolmých osách rozdílnou lomivost. To způsobuje nedokonalé zobrazení bodu. Optický systém oka je tvořen dvěma spojnými čočkami (rohovka + přirozená čočka) a je-li jedna z nich astigmatická, pak vidíme obraz zkreslený a rozmazaný. Čím vyšší je astigmatismus, tím více zhoršuje vidění, především vidění na dálku.

Lidé s astigmatismem nosívají speciální astigmatickou korekci - čočky s cylindrickými dioptriemi umístěnými v příslušném směru (ose). Cylindrické brýle nebo kontaktní čočky vždy musí být pečlivě změřeny optometristou, protože jen jejich správná hodnota a umístění dokáží vadu spolehlivě korigovat. Podobně jako vyrovnáváme například zakřivení povrchu pomocí podložky.

 

 Vetchozrakost (presbyopie) a její řešení

 Tímto pojmem označujeme vyhasínání akomodační schopnosti oka (zaostření do blízka) v průběhu života. Objevuje se ve středním věku a je spojována s nutností nosit brýle na čtení.

Lidé s vícečetnými refrakčními vadami mohou využívat multifokální čočky. Pokud Vám významná refrakční vada kombinovaná s presbyopií brání zachovat si svůj dosavadní životní styl a přejete si trávit většinu času bez brýlí, požádejte o konzultaci specialistu. Příprava k případné operaci vyžaduje důkladná vyšetření, zevrubnou konzultaci s chirurgem a pečlivý výběr nejvhodnějšího řešení. 

 

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček. 

Jaká metoda je pro Vás vhodná?

Seznamte se s možnostmi řešení a metodami léčby. Vyberte si tu, která je pro Vás nejvhodnější

Zjisti více