Mohu operaci šedého zákalu odkládat?

Je vhodná konzultace pacienta s lékařem. Obecně není k odkladu rozumný důvod, jelikož operace je jedinou možností léčby. Pokud se onemocnění rozvíjí, bude se zrak zhoršovat a přirozená čočka se zahustí. Pak je operace náročnější pro pacienta i pro operatéra.

Existuje nějaká nitrooční čočka, která dokáže vyřešit zrakové problémy a šedý zákal zároveň?

V zásadě ano, ale pochopitelně to závisí na povaze potíží. Poradit ohledně této otázky může pouze oční lékař po vyšetření očí. Například pokud pacient trpí častou refrakční vadou nazývanou astigmatismus, může volba torické nitrooční čočky tuto vadu zkorigovat a po operaci se pacient může vyhnout nošení brýlí s cylindrickými čočkami.

Může šedý zákal postihnout jen jedno oko?

To se může stát, nicméně spíše je tomu tak, že šedý zákal je pokročilejší na jednom oku a druhé se tudíž pocitově může jevit jako zdravé. Vyšetření u očního lékaře přesně odhalí míru postižení na každém oku a lékař také doporučí optimální léčebný postup.

Může se po operaci šedý zákal vrátit?

Ne v původním smyslu slova, ale může se rozvinout tzv. druhotný šedý zákal, což je zakalení pouzdra původní čočky, ve kterém je umělá nitrooční čočka ve Vašem oku uložena. Je dokázáno, že u nitroočních čoček AcrySof™ dochází k této komplikaci velmi zřídka. V nedávné metaanalýze dat u více než 52 000 očí z Velké Británie byl její výskyt pouze 2,4 % v průběhu 3 let po operaci, ale u jiného typu hydrofobních čoček byl 5,1 % a u hydrofilních typů čoček dokonce 10,9 %.19

Jak se dá druhotný šedý zákal vyřešit?

Nejčastější metodou je vytvoření otvoru na zadní stěně čočkového pouzdra pomocí laserového svazku, tzv. Nd:YAG kapsulotomie. Další možností je reoperace, kdy chirurg znovu vstoupí jemným nástrojem do oka a vyčistí zadní stěnu pouzdra, případně chirurgicky pouzdro otevře.