Mohu operaci šedého zákalu odkládat?

O této otázce se poraďte s Vaším očním lékařem. Obecně není k odkladu rozumný důvod, jelikož operace je jedinou možností léčby. Pokud se onemocnění rozvíjí, bude se Váš zrak zhoršovat a Vaše přirozená čočka se zahustí. Pak je operace náročnější pro Vás i pro operatéra.

Existuje nějaká nitrooční čočka, která dokáže vyřešit moje zrakové problémy a šedý zákal zároveň?

V zásadě ano, ale pochopitelně to závisí na povaze Vašich potíží. Poradit Vám může pouze oční lékař po vyšetření Vašich očí. Například pokud trpíte častou refrakční vadou nazývanou astigmatismus, můžete volbou torické nitrooční čočky tuto vadu zkorigovat a po operaci se vyhnout nošení brýlí s cylindrickými čočkami.

Může šedý zákal postihnout jen jedno oko?

To se může stát, nicméně spíše je tomu tak, že šedý zákal je pokročilejší na jednom oku a druhé se tudíž pocitově může jevit jako zdravé. Vyšetření u Vašeho očního lékaře přesně odhalí míru postižení na každém oku a lékař Vám také doporučí optimální léčebný postup.

Může se po operaci šedý zákal vrátit?

Ne v původním smyslu slova, ale může se rozvinout tzv. druhotný šedý zákal, což je zakalení pouzdra původní čočky, ve kterém je umělá nitrooční čočka ve Vašem oku uložena. Je dokázáno, že u nitroočních čoček AcrySof® dochází k této komplikaci velmi zřídka. V nedávné metaanalýze dat u více než 52 000 očí z Velké Británie byl její výskyt pouze 2,4 % v průběhu 3 let po operaci, ale u jiného typu hydrofobních čoček byl 5,1 % a u hydrofilních typů čoček dokonce 10,9 %.19

Jak se dá druhotný šedý zákal vyřešit?

Nejčastější metodou je vytvoření otvoru na zadní stěně čočkového pouzdra pomocí laserového svazku, tzv. Nd:YAG kapsulotomie. Další možností je reoperace, kdy chirurg znovu vstoupí jemným nástrojem do oka a vyčistí zadní stěnu pouzdra, případně chirurgicky pouzdro otevře.