Lze během operace šedého zákalu vyřešit i refrakční vady?

V zásadě ano, ale závisí to na typu refrakční vady a celkovém stavu vašeho oka a organismu. Tuto otázku Vám nejlépe zodpoví Váš oční lékař při konzultaci před operací.

Je operativní odstranění refrakční vady trvalé?

Při správné indikaci a provedení výkonu tomu tak může být. Stabilita výsledku je závislá také na vývoji celkového zdravotního stavu. Proto je před těmito výkony nezbytné podrobné celkové vyšetření a důkladná konzultace s lékařem, který jediný může posoudit dlouhodobou perspektivu zákroku.

Je možné v případě potřeby dodatečně refrakci "doladit"?

Existuje několik metod, které umožňují refrakci ještě dokorigovat, pokud výsledek po dohojení neodpovídá očekávání. O těchto možnostech Vás poučí lékař již před první operací v rámci komplexní konzultace.

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček. 

Jaká metoda je pro Vás vhodná?

Seznamte se s možnostmi řešení a metodami léčby. Vyberte si tu, která je pro Vás nejvhodnější

Zjisti více