Než se rozhodnete podstoupit operaci šedého zákalu, měli byste se ujistit, že máte všechny potřebné informace. Informujte se jak u svého ambulantního oftalmologa, tak následně na specializovaném pracovišti. 

Tři pomocné otázky pro vašeho ambulantního oftalmologa

  1. Proč mi pro operaci doporučujete právě toto pracoviště?
  2. Kdo o mě bude pečovat před a po operaci? Bude to operační pracoviště anebo ambulantní oftalmolog?
  3. Kdo se o mě postará v případě pooperačních komplikací?

Tři pomocné otázky pro specializované pracoviště 

  1. Jaké implantáty používáte a proč?
  2. Poskytnete mi kompletní předoperační vyšetření zraku nebo budu muset ještě navštívit další pracoviště, případně svého ambulantního oftalmologa?
  3. Jste vybaveni také pro řešení případných peroperačních a pooperačních komplikací?