Trvalé odstranění refrakční vady

Jedním z možných přístupů k trvalému odstranění refrakčních vad je využití některé z metod laserových operací rohovky. Podstatou těchto metod je upravit vyklenutí rohovky a tím změnit její optickou lomivost. Laserový paprsek funguje jako extrémně přesný skalpel, který je digitálně navigován tak, aby modeloval pouze určitou oblast tkáně rohovky.

 

Zrak patří do rukou odborníků

Tato strategie vyžaduje velmi přesné lékařské vyšetření. Lékař musí zvážit vhodnost plánované metody nejen s ohledem na věk pacienta, typ refrakční vady a stav rohovky, ale také na celkový zdravotní stav pacienta. Je důležité mít na zřeteli, že se jedná o nevratné výkony a je nutná důkladná konzultace pacienta a lékaře. Pouze specializovaný lékař je kvalifikován, aby posoudil vhodnost dané metody pro konkrétního pacienta. Obecně jsou laserové operace rohovky vhodné v mládí (maximálně do 40 let věku) a spíše pro řešení krátkozrakosti v určitém rozsahu (-2 až -10 dpt). Předpokládají určitou bezpečnou výchozí tloušťku rohovky, tak aby zůstala zachována dostatečná zbytková tloušťka rohovky po operaci.    

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček.