Nitrooční operace  

Jsou další možností řešení refrakčních vad a spočívají v náhradě anebo doplnění přirozené lidské čočky uvnitř oka umělou nitrooční čočkou. Tato čočka musí mít optimální dioptrickou hodnotou, aby dokázala soustředit světlo přesně na sítnici. Obecně jsou tyto operace vhodné pro korekci vad, které nemohou být z různých důvodů efektivně a bezpečně řešeny laserovou operací rohovky. Pouze specializovaný lékař je kvalifikován, aby posoudil vhodnost tohoto řešení pro konkrétního pacienta.

Náhrada čiré přirozené čočky neboli refrakční výměna čočky

V první fázi této operace je pomocí ultrazvuku rozmělněna a následně odstraněna původní přirozená oční čočka, která nemá potřebnou optickou mohutnost. Poté je na její místo vložena umělá nitrooční čočka, jejíž dioptrická síla musí být velmi přesně stanovena výpočtem. Jen takto zvolená náhradní čočka umožní dosáhnout optimální zrakové ostrosti. Výběr vhodné umělé nitrooční čočky je klíčový pro splnění záměru operace, tedy pro korekci původní refrakční vady.

Implantace doplňkové neboli přídavné nitrooční čočky

Při této operaci je přirozená lidská čočka v oku ponechána a její lomivost je zvýšena anebo snížena implantací doplňkové nitrooční čočky, která je umístěna před anebo za duhovku. Také v tomto případě je nezbytný přesný výpočet její dioptrické síly, aby byl zajištěn odpovídající výsledek operace.

 • Trifokální

  Trifokální

  Pro pohodlné zaostření do dálky i do blízka a efektivní léčbu šedého zákalu  

  zobrazit více

 • Trifokální torická

  Trifokální torická

  Prémiové řešení pro léčbu šedého zákalu a korekci astigmatismu 

  zobrazit více

 • Monofokální sférická

  Monofokální sférická

  Pro standardní řešení šedého zákalu 

  zobrazit více

 • Multifokální čočka

  Multifokální čočka

  Pro pacienty, kteří si přejí snížit závislost na brýlích

  zobrazit více

 • Monofokální asférická

  Monofokální asférická

  Pro kontrastní vidění za šera i zhoršených světelných podmínek      

  zobrazit více

 • Monofokální torická

  Monofokální torická

  Pro léčbu šedého zákalu a astigmatismu v jednom jediném zákroku

  zobrazit více