Šedý zákal a astigmatismus

Astigmatismus (tvarový defekt rohovky a/nebo čočky) je velmi častou vadou, která je příčinou rozostření nebo deformace vidění. Čím vyšší je astigmatismus, tím více zhoršuje vidění, především vidění na dálku. Řeší se speciálními čočkami s cylindrickými dioptriemi v brýlích nebo i kontaktních čočkách.

U některých pacientů může nesprávné zakřivení rohovky kompenzovat jejich přirozená čočka, pokud má sama defekt opačný. Tito lidé nemusí v průběhu života nosit korekční pomůcky s cylindrickými dioptriemi, protože jejich vada se ve výsledku na vidění neprojeví.

Změna nastává, jakmile je čočka postižena šedým zákalem a musí se tudíž chirurgicky odstranit a nahradit umělou nitrooční čočkou. Pak je potřeba myslet na to, že astigmatická rohovka začne vidění ovlivňovat, pokud bude zvolena nevhodná nitrooční čočka bez potřebné cylindrické dioptrie.

Studie udávají, že přibližně 60 % lidí s šedým zákalem má rohovkový astigmatismus3.

Operace šedého zákalu nabízí příležitost vyřešit rohovkový astigmatismus implantací vhodně zvolené umělé nitrooční čočky s cylindrickou korekcí – tyto nitrooční čočky označujeme jako torické.

Jaká jsou řešení?

AcrySof™ jsou moderní nitrooční čočky, které jsou navrženy pro korekci široké škály zrakových vad.

Zjisti více