Co je femtosekundový laser LenSx®?

Femtosekundový laser LenSx® je vyspělá precizní technologie, pracující s bezkonkurenční přesností a řízená počítačem, který chirurgům pomáhá přizpůsobit zákrok potřebám Vašeho oka. Jde o technologicky nejpokročilejší možnost volby pro pacienty s šedým zákalem.
Brožura (pdf).

Technologie LenSx® - protože na přesnosti záleží….

Operace šedého zákalu asistovaná femtosekundovým laserem LenSx®:

 • je precizně/přesně provedená absolutně bez kompromisů
 • je komfortní a bezbolestná
 • zcela respektuje výjimečnost vašeho oka a jeho křehkost


Přesnost při zákroku

 • Chirurg používá v několika rozhodujících fázích operace femtosekundový (vysokofrekvenční) laser LenSx® místo chirurgických nástrojů.
 • Jedinečný software vyhodnocuje snímky oka pořízené integrovaným optickým koherenčním tomografem (OCT), pomáhá chirurgovi navrhnout individuálně přizpůsobený zákrok a poté zákrok na příkaz chirurga provede.
 • Tak vysoký stupeň přesnosti je logicky při tradičně prováděné operaci nedosažitelný.

Komfort při zákroku

 • Za pouhou minutu laser rozmělní zkalenou čočku a tím ji připraví na následné bezbolestné odstranění.
 • Vytvoří specifický samotěsnící vstupní řez, který se po operaci rychle uzavře a tím významně snižuje riziko pooperační infekce nebo úrazu oka.
 • Pokud pacient trpí astigmatismem, laser provede také jemné a přesné astigmatické nářezy, které astigmatismus sníží.


Bezpečnost při zákroku

 • K odstranění zbytků čočky je potřebné významně nižší množství ultrazvukové energie, což je velmi šetrné ke strukturám oka.
 • Správné umístění umělé nitrooční čočky je významně ovlivněno přesností předchozích operačních kroků, které provádí laser.

Dokonalá přesnost a šetrnost operace zajistí přesné umístění umělé čočky, rychlou obnovu kvalitního vidění a komfortní průběh celého zákroku.
To považujeme za největší přínosy laserem asistované operace šedého zákalu pro každého pacienta.